خانه ی امید همیاران (بیماران ام.اس) در خیابان سرای امید در چه حالی است؟

به گزارش کمیته تخصصی عمران انجمن امید (انجمن خیریه ام.اس استان زنجان) با یاری و حمایت های ارزشمند خیرین، مجتمع تخصصی آموزشی درمانی و تحقیقاتی بیماران ام اس استان زنجان ۷۵ درصد پیشرفت داشته است.

گزارش اقدامات صورت گرفته در طبقات مجتمع به شرح ذیل می باشد.

 طبقه همکف با پیشرفت فیزیکی 95 درصد
1- اجرای نبشی کشی دیوارها و بلوک چینی
2- اجرای گچ و خاک و سفید کاری
3- اجرای تأسیسات برقی توکار
4- نصب کلاف درب و پنجره
5- کاشی کاری و سرامیک کاری
6- اجرای سقف کاذب
7- نصب درب های چوبی و ضد حریق بجز پالس تراپی
8- اجرای تأسیسات مکانیکی گرم و سرد و حرارتی 50 درصد بدون پکیج و رادیاتور
9- اجرای تأسیسات برقی بجز روشنایی پالس تراپی
10- نصب سینک های آشپزخانه و کاسه سرویس های بهداشتی
11- نصب شیرآلات بهداشتی بجز پالس تراپی
12- نصب جعبه های آتش نشانی بدون تجهیزات داخلی
13- نصب لوله و فن های تهویه سرویس ها و آشپزخانه ها بدون اگزاست فن
14- نصب و راه اندازی موتورخانه بدون سیستم آتش نشانی
15- نصب تابلوهای اصلی برق بجز بخش درمانگاه
16- نصب درب اتوماتیک دو عدد

طبقه اول با پیشرفت فیزیکی 98 درصد
1- اجرای گچ و خاک و سفید کاری
2- اجرای تأسیسات برقی توکار و روکار و روشنایی ها
3- نصب کلاف درب و پنجره
4- عایق کاری سرویس ها و بام
5- کاشی کاری و سرامیک کاری
6- اجرای سقف کاذب
7- نصب درب های چوبی و ضد حریق
8- اجرای تأسیسات مکانیکی
9- اجرای تأسیسات برقی
10- نصب سینک های آشپزخانه و کاسه سرویس های بهداشتی
11- نصب شیرآلات بهداشتی
12- نصب جعبه های آتش نشانی بدون تجهیزات داخلی
13- نصب لوله و فن های تهویه سرویس ها و آشپزخانه ها
14- نصب پکیج ها و رادیاتورها

 طبقه دوم با پیشرفت فیزیکی 85 درصد
1- اجرای گچ و خاک و سفیدکاری
2- اجرای تأسیسات برقی توکار
3- نصب کلاف درب و پنجره
4- عایق کاری سرویس ها و بام و تراس
5- کاشی کاری و سرامیک کاری
6- خرید درب های چوبی
7- نصب درب های ضد حریق
8- اجرای تأسیسات مکانیکی بدون رادیاتور و پکیج
9- اجرای تأسیسات برقی بدون روشنایی
10- نصب تابلوهای برق
11- نصب جعبه های آتش نشانی بدون تجهیزات

 بخش های مشترک با پیشرفت فیزیکی 65 درصد
1- اجرای نبشی کشی و نمای اصلی
2- کرم بندی سرویس ها و بام
3- عایق کاری سرویس ها و بام
4- اجرای سنگ پله و راه پله
5- نصب کابین و راه اندازی آسانسور
6- محوطه سازی شرقی
7- نصب علمک های عصایی هواکش های فاضلاب در پشت بام


۱۳۹۹/۰۹/۲۳، ۱۱:۲۴:۱۹       2338

Facebook    Google    LinkedIn    Twitter

فرم همراهی

سفارش قلک

تخلیه قلک

بنر همدردی