خیرین گرامی می توانید با تکمیل فرم زیر آمادگی خود را جهت همیاری با انجمن خیریه ام اس استان زنجان ( امید ) اعلام نمایید.

جنسیت *shooow

فرم همراهی

سفارش قلک

تخلیه قلک

بنر همدردی