تاریخچه

جوشش عاطفه، بلوغ اندیشه و به تصویر کشیدن عظمت انسان که اشرف مخلوقات می باشد عده ای را بر آن داشت تا با توجه و عنایت ایزد منان به یاری انسانهایی بشتابند که چشم امید به باران رحمت و محبت الهی دارند تا از دست های عده ای نیکوکار بر سرزمین قلب هایشان ببارد.

در این راستا انجمن خیریه ms استان زنجان( امید ) در سال 1388 به شماره ثبت 398 تأسیس گردید تا شاید اندکی از تلخی این بیماری کاسته و کام بیماران و بستگان آنها را با حلاوت مهربانی به شیرینی میهمان کنند.

رسالت

  • تأمین و توسعه خدمات پزشکی مورد نیاز بیماران
  • احداث اولین مجتمع تخصصی، آموزشی درمانی و تحقیقاتی بیماران ام.اس استان زنجان (امید)
  • حمایت عاطفی و روانی از بیماران و خانواده های آنها در ابعاد معنوی و مادی
  • انعکاس نیازهای بیماران MS استان زنجان به مسئولین و مجامع مربوطه، خیرین و سایر تشکل های مردم نهاد در راستای رفع مشکلات و جلب کمک ها و مشارکت های عمومی
  • اطلاع رسانی و آموزش بیماران و خانواده ها

 

 

 

فرم همراهی

سفارش قلک

تخلیه قلک

بنر همدردی