ساختمان مجتمع تخصصی، آموزشی درمانی و تحقیقاتی بیماران ام.اس استان زنجان در زمینی به مساحت  5000 متر مربع در منطقه گاوازنگ، ضلع غربی خیابان مشرف به مجموعه مهرانه قرار دارد، بنای این ساختمان در حدود 5000 متر مربع در 4 طبقه طراحی و با پیشرفت فیزیکی حدود 70 درصد در حال اجرا و بخشی نیز در حال بهره برداری می باشد.

طبقه زیر زمین با مساحت حدود 1600 متر مربع شامل فضاهای استخر آب درمانی، فیزیوتراپی، توانبخشی، موتورخانه و اتاق برق با  پیشرفت فیزیکی حدود 40 درصد در حال اجرا می باشد .

طبقه همکف با مساحت حدود 1600 متر مربع شامل فضاهای درمانگاه های تخصصی و پالس درمانی، داروخانه و فضاهای خدماتی است که با پیشرفت فیزیکی حدود 75 درصد، قسمتی از آن به مساحت حدود 1000 متر مربع در حال بهره برداری می باشد.

طبقه اول با مساحت حدود 1000 متر مربع شامل فضاهای آموزشی و اداری با پیشرفت فیزیکی حدود 45 درصد در حال اجرا می باشد.

طبقه دوم با مساحت حدود 800 متر مربع شامل فضاهای اقامتی و سالن اجتماعات با پیشرفت فیزیکی حدود 45 درصد در حال اجرا می باشد.

با توجه به نیاز بهره برداری مرحله ای تا اتمام کامل پروژه و همچنین متناسب با تأمین هزینه های ساخت، تکمیل طبقه همکف و بخش درمانگاه های تخصصی و پالس درمانی در اولویت قرار دارد که البته این فرآیند موازی و همزمان با تجهیز موتورخانه که هم اکنون بخش اعظمی از تجهیزات تهیه و اکیپ های فنی در حال اجرا و نصب تجهیزات می باشد و همچنین تکمیل سیستم برق رسانی و گاز رسانی پروژه که حدود 10 روز آینده ، گاز مجموعه متصل و راه اندازی خواهد شد، می باشد.

اجرای اسکلت ساختمان به صورت بتنی به صورت کامل انجام شده است و سفت کاری بخش اعظم پروژه اجرا و کلیه پنجره ها نصب شده است  و بخش زیادی از نازک کاری طبقه همکف، نمای شمالی، شرقی و جنوبی به استثناء نمای ورودی اصلی و غربی که با نظر طراحان معماری و سازه نیازمند تغییراتی بود انجام و به اتمام رسیده است.

در اجرای این پروژه سعی شده است از حضور و خدمات مهندسین مجرب، با تجربه، متعهد و خوش نام استان بهره مند شویم.  به طور کلی با توجه به بررسی های انجام یافته در کمیته تخصصی عمران، تعیین و تصویب نهایی مطابق نوع کاربری ها می باشد به همین دلیل در حال بازنگری طرح در بخش های مختلف من جمله بهینه سازی و به روز رسانی استخر و بخش های آب درمانی هستیم و در خصوص محوطه مجموعه نیز طرح مورد نظر توسط گروه  معماری تهیه شده است که در حال بررسی می باشد و با توجه به نظر اعضای کمیته تخصصی عمران ، طرح مورد نظر با امعان نظر در  بهینه سازی و بهره مندی بیشتر و با مدیریت هزینه ها و فضاهای محوطه، در آینده ای نزدیک آماده مراحل تصویب خواهد بود.

 

 


Facebook    Google    LinkedIn    Twitter

برچسب ها

  

فرم همراهی

سفارش قلک

تخلیه قلک

بنر همدردی